Нейропсихолог

Нейропсихологпен сабақтар + сенсорлы интеграция элементтері - бұл бала дамуындағы ауытқушылықтарды түзетудің көпфункционалды әдісі.

Әрбір сабақ арнайы жаттығулар мен тапсырмалардың кешенінен тұрады. Олар төмендегілерге бағытталған:

-соматикалық және кеңістіктік қабылдаудың дамуы

-есту арқылы қабылдауы

- дене түйсігі арқылы қабылдауы 

-тыныс алудың дамуы

-ритм сезу

-есте сақтау қабілетінің жақсаруы

-интеллектуалды даму

-бір орында отыра алу қабілетінің дамуы 

-жартышар аралық байланыс дамуы

-жалпы және ұсақ моторика жұмысының жақсаруына және тағы басқалар

 

Сабақтар баланың көптеген нейрондық байланыстарын түзіп, мидың белгілі бір аймақтарын стимулдеуге көмектеседі.

Сабақтар әрбір баламен жеке өтеді. Ұзақтығы - 45 мин.

Бағасы:

1 сабақ - 7000 тг
12 сабақтық курс -72 000 тг